Biznis raňajky

Dátum konania: 7. Máj 2019, 8:00

Podnikatelia, ste tu správne. Pridajte sa k nám na ďalších biznis raňajkách Záhoráckeho klubu podnikateľov. Čakáme práve na Vás.
Preto pozývame každého podnikateľa, ktorý má ambíciu sám seba a svoje podnikanie posunúť o krok vpred k lepšej budúcnosti. Spoločne sme silní.

„Spolupráca vedie k úspechu“ − tak znie motto Záhorackého klubu podnikateľov, ktorého iniciatívou je, pomôcť ľuďom z biznis prostredia vzájomne sa spoznať, obohacovať sa o skúsenosti a rozvíjať podnikanie na Záhorí.
Záhorácky klub podnikateľov, založený v roku 2018, pravidelnými biznis raňajkami vytvárá na Záhorí priestor pre networking, nadväzovanie užitočných kontaktov, hľadanie nových príležitostí pre jednotlivých podnikateľov, ale aj pre rozvoj regiónu. Klub je otvorený pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oblasti biznisu a chcú byť súčasťou progresívnej iniciatívy založenej na dôvere v seriózne podnikanie.

„Pravidelné stretnutia nám umožňujú zdieľať našu víziu budovania efektívneho podnikateľského prostredia a vymieňať si skúsenosti medzi sebou. Vďaka tomu sa môžeme poučiť z chýb ostatných a neopakovať ich, čo šetrí nielen náklady, ale aj čas. Navzájom si pomáhame s reklamou a budujeme spoločné projekty. „ Hovorí Martin Kadlec.

Kedy a kde?

7.5.2019 od 08:00 – 11:00 Reštaurácia Jozef II. , Holíč

Program:

  • 08:00 – 08:05 Uvítanie
  • 08:05 – 08:15 Predstavenie myšlienky M. Kadlec
  • 08:15 – 08:55 Predstavenie účastníkov
  • 08:55 – 09:05 Členstvo v ZKP M. Kadlec
  • 09:05 – 09:45 Prestávka
  • 09:45 – 10:20 Fotovoltika, legislatíva 2019, najnovšie technológie R.Leicht
  • 10:20 – 10:55 Fotovoltika, nové trendy a integrovaná fotovoltika do budov J.Bocz
  • 10:55 – 11:00 Záver

Ing. RÓBERT LEICHT, Collect Sun s.r.o.
Legislatívne možnosti pripájania fotovoltických elektrarní od roku 2019 – Lokálny zdroj
Bezpečnosť fotovoltických elektrarní
Regulácia a efektívnost FVE
Nabíjacie stanice pre elektromobily – úvod do problematiky

Ing. JURAJ BOCZ, GREENOX, s.r.o.
Fotovoltika ako stavebný materiál
Výhody BIPV riešení (fotovoltiky integrovanej do budov)

CENA: 10,- Eur

Tešíme sa na Vás! ☺

Chcete podnikať v progresívnom prostredí
plnom inovácií a trendov?

Pridajte sa do nášho klubu. Radi sa staneme Vaším „domovom“ pre moderné podnikanie.

Kontaktovať klub