Biznis raňajky

Dátum konania: 12.Február 2019, 8:00

Podnikatelia, ste tu správne. Pridajte sa k nám na ďalších biznis raňajkách Záhoráckeho klubu podnikateľov. Čakáme práve na Vás.
Preto pozývame každého podnikateľa, ktorý má ambíciu sám seba a svoje podnikanie posunúť o krok vpred k lepšej budúcnosti. Spoločne sme silní.

Kedy a kde?

12.02.2019 od 08:00 – 11:00 Reštaurácia Jozef II. , Holíč

Program:

  • Spoločné biznis raňajky
  • Predstavenie Záhoráckeho klubu podnikateľov
  • Budovanie vzťahov
  • Školenie – GDPR ( 30 minút) Mgr. Frederik Ravas – Právnik | GDPR Špecialista
  • Školenie – poradenstvo v oblasti účtovníctva ( 30 minút ) Ing. Hana Micháliková – Ekonóm | Účtovník

Školenie – GDPR
Na školení k ochrane osobných údajov sa dozviete informácie o osobných údajoch, aké povinnosti majú podnikatelia plniť vo vzťahu k osobným údajom, aké sú najčastejšie chyby pri ochrane osobných údajov, ako aj o pokutách, ktoré boli v súvislosti s GDPR udelené.

1. základné informácie
– kedy sa aplikuje Nariadenie GDPR a kedy zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
– výklad najpodstatnejších pojmov a zodpovedanie otázok – čo je osobný údaj, kto je prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, príjemca a tretia strana, kto je oprávnená osoba,

2. aké povinnosti majú podnikatelia plniť vo vzťahu k osobným údajom?
– aké dokumenty je potrebné vypracovať k plneniu povinností?
– akým spôsobom je možné alebo potrebné plniť povinnosti vyplývajúce z ochrany osobných údajov?
– postačuje k plneniu povinností vzorová dokumentácia?

Školenie – poradenstvo v oblasti účtovníctva
– Príspevky na rekreáciu zamestnancov od 1.1.2019
– Ročné zúčtovanie dane za rok 2018
– Elektronická komunikácia s daňovým úradom
– Termín podania daňového priznania
– Oznamovanie kategórie práce 2 na Úrad verejného zdravotníctva – každoročne do 15.1., pre tento rok posun do 30.6.2019
– Register partnerov verejného sektora

CENA: 10,- Eur

Tešíme sa na Vás!

Chcete podnikať v progresívnom prostredí
plnom inovácií a trendov?

Pridajte sa do nášho klubu. Radi sa staneme Vaším „domovom“ pre moderné podnikanie.

Kontaktovať klub