Vzdelávanie škôlok na Záhorí

Záhorácky klub podnikateľov, ako jeden z biznis klubov na Slovensku, prišiel na jeseň 2018 s novým formátom 3 hodinových raňajok, do ktorých organizátori  zakomponovali prednášky z rôznych oblastí vzdelávania.

Ako Záhorácky klub podnikateľov máme ambíciu vzdelávať podnikateľov, a tým im umožniť nielen osobnostne rásť, ale zároveň posúvať ich podnikanie na vyššiu úroveň. Všetky naše aktivity vedú k vytvoreniu vhodného podnikateľského prostredia a k osobnostnému rastu prostredníctvom vzdelávania podnikateľov práve preto, aby sme na Slovensku vytvárali stále krajšie prostredie nielen pre podnikanie, ale celkovo pre život.

Práve preto, že chceme niečo zmeniť, musíme začať od našich najmenších. V detskom veku sa začínajú formovať myšlienky o svete, spôsob bytia a predstavy ideálneho prostredia pre život.

V októbri 2019 sa v našom klube zrodila myšlienka podporovať vzdelávanie v materských škôlkach na celom území Záhoria. Dôvodom, prečo sme zvolili práve materské škôlky, bol zámer vytvoriť pre každé dieťa rovnakú štartovaciu čiaru pred nástupom do 1.ročníka základnej školy. Deti majú od útleho veku schopnosť veľmi rýchlo sa učiť nové veci a osvojovať si rôzne návyky. Každé dieťa je iné, jedno je šikovnejšie, obratnejšie, druhé si vie lepšie pamätať alebo je komunikatívnejšie. Ďalšie má prirodzenú schopnosť sa rýchlo naučiť. V porovnaniach by sme vedeli pokračovať aj ďalej.

Naším cieľom bolo a stále je vytvárať pre všetky typy detí rovnaké podmienky potrebné pre ich rozvoj, aby neprichádzalo k výrazným rozdielom medzi deťmi, ktoré by mohli vzájomne pociťovať. Naším zámerom je dosiahnuť u detí schopnosť ľahšieho učenia sa, no najmä naučiť ich učiť sa správne.

V súčasnosti v našej réžii prebieha slávnostné odovzdávanie LICENCIÍ materským škôlkam, ktoré v procese učenia sa využívajú interaktívne vzdelávacie metódy. Sme hrdí nato, že sme ako podnikatelia pod záštitou Záhoráckeho klubu podnikateľov mohli takouto formou podporiť 54 materských škôl na Záhorí.

7 decembra, 2018

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vašej požiadavky. Viac tu.

Chcete podnikať v progresívnom prostredí
plnom inovácií a trendov?

Pridajte sa do nášho klubu. Radi sa staneme Vaším „domovom“ pre moderné podnikanie.

Kontaktovať klub